Serierutan

project cover

Serierutan är ett eget projekt som genomförts med stöd av Malmö stad.

Syftet med projektet var att experimentera med serieformatet, att använda butiksfönster som seriesidans motsvarighet och plocka in serien i det offentliga rummet. Som ett sätt att kommunicera och skapa spontana möten med förbipasserande. Tanken var också att nå ut till personer som kanske inte vanligtvis läser serier.

project gallery image
project image